Të rinjtë NEET nuk përfshihen si një target grup specifik në dokumentet kryesore strategjike që trajtojnë…

Krijimi i një mekanizmi për mbledhjen e të dhënave nga poshtë-lart, duke përfshirë të dhëna sasiore dhe…

A e dini se skema e Garancisë Rinore ka rezultuar shumë e suksesshme në uljen e papunësisë…

Grupi ndërinstitucional i punës përbëhet nga anëtarë të ndryshëm duke përfshirë zëvendësministrin e Financave dhe Ekonomisë; përfaqësues…

Grupi teknik i punës Grupi teknik i punës kryesohet nga zëvendësministri i Financave dhe Ekonomisë dhe përbëhet…

Koordinatori Kombëtar i Garancisë Rinore është deputeti i Financës dhe Ekonomisë i ngarkuar për punësimin dhe aftësitë…

Pasqyrim i Garancisë Rinore në Shqipëri: Si mund të ndihmojnë organizatat rinore? Në vijim të eventit kombëtar…

Eventi Kombëtar mbi Garancinë Rinore Në datën 11 Nëntor në emër të Platformës Connecting Youth, Kongresi Rinor…

Tashmë rubrika jonë e blogut është kthyer në një traditë. Kongresi Rinor Kombëtar si pjesë e Platformës...

Pjesëmarrje në Tirana Connectivity Forum Tirana Connectivity Forum organizohet, koordinohet dhe administrohet nga Instituti i Bashkëpunimit dhe…

A e dini se thirrja për artikuj dhe punime nga të rinjtë do të kthehet tashmë në një traditë si pjesë...

Pjesëmarrja e Konferencës së Nivelit të Lartë në Pragë me titull: Politika Rinore në Ballkanin Perëndimor –…

National Youth Congress (NYC) is a youth umbrella organization – a union of youth organizations, informal groups, youth forums of political parties.

Contact info

Bulevardi Zogu i Pare, Rr. Papa Kristo Negovani Pall. Li-Em, Shkalla 1, Kati 2, Tirana 1040, Albania

Subscribe newsletter

    © 2023 Concept Marketing Albania, All Rights Reserved