Pas një pune dy vjeçare, Kongresi Rinor Kombëtar si pjesë e iniciativës së Laboratorit Rinor të…

Vazhdon puna në kuadër të Laboratorit Rinor të Ballkanit Perëndimor. Këtë herë takimi rajonal i mbajtur në…

Vijon puna në kuadër të Laboratori Rinor të Ballkanit Perëndimor ku grupi i punës për Shqipërinë ka…

Gjatë muajit Tetor 2021, grupi i ekspertëve për Shqipërinë në bashkëpunim me anëtarët e grupit të punës…

U zhvillua në datën 20 Tetor, eventi zyrtar lanҫues i iniciativës së Laboratorit Rinor të Ballkanit Perëndimor…

Udhërrëfyesi Kombëtar pёr Tranzicionin e tё Rinjve nga Shkolla  nё Vendin e Punёs Ështё Koha e tё Rinjve!…

National Youth Congress (NYC) is a youth umbrella organization – a union of youth organizations, informal groups, youth forums of political parties.

Contact info

Bulevardi Zogu i Pare, Rr. Papa Kristo Negovani Pall. Li-Em, Shkalla 1, Kati 2, Tirana 1040, Albania

Subscribe newsletter

    © 2023 Concept Marketing Albania, All Rights Reserved