Entrepreneur Journey Program Factsheet

Prezantimi i Raportit “Implementimi i Ligjit 75/2019 “Për Rininë”: Perceptimi i te Rinjve dhe OSHC-ve” Ligji 75/2019…

Open Dialogue: Quo Vadis youth in the EU Integration process?

Manual për reformen fiskale,zhvillimit dhe sfidat e implementimit në Shqipëri

MANUAL PËR REFORMËN ELEKTORALE

Manualet për transformimin socio-ekologjik

Vazhdon puna në kuadër të Laboratorit Rinor të Ballkanit Perëndimor. Këtë herë takimi rajonal i mbajtur në…

Sfidat dhe Efektet e Zbatimit të Ligjit 75/19 “Për Rininë”

MANUAL PËR REFORMËN NË DREJTËSI

MANUAL PËR REFORMËN NË ADMINISTRATËN PUBLIKE ADMINSTRATA PUBLIKE DHE MIRËQEVERISJA

Workshop “Transformimi socio-ekologjik” U zhvillua në datat 9-10 Prill workshopi mbi “Transformimin socio-ekologjik” në kuadër të iniciativës…

Local Youth Policy – Master Employment Plans

National Youth Congress (NYC) is a youth umbrella organization – a union of youth organizations, informal groups, youth forums of political parties.

Contact info

Bulevardi Zogu i Pare, Rr. Papa Kristo Negovani Pall. Li-Em, Shkalla 1, Kati 2, Tirana 1040, Albania

Subscribe newsletter

    © 2023 Concept Marketing Albania, All Rights Reserved