Infografika 4: Koordinatorja Kombëtare e Garancive për Rininë

Koordinatori Kombëtar i Garancisë Rinore është deputeti i Financës dhe Ekonomisë i ngarkuar për punësimin dhe aftësitë. Përgjegjësitë e tij/saj përfshijnë raportimin pranë Zyrës së Kryeministrit dhe Komisionit të BE-së, bazuar në zbatimin e Garancisë Rinore; menaxhimin e mbledhjes së të dhënave dhe sistemit të monitorimit dhe vlerësimit, të takimeve të grupit të punës ndërinstitucionale dhe teknike dhe trajtimin e çdo problemi që mund të lindë gjatë periudhës së zbatimit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

National Youth Congress (NYC) is a youth umbrella organization – a union of youth organizations, informal groups, youth forums of political parties.

Contact info

Bulevardi Zogu i Pare, Rr. Papa Kristo Negovani Pall. Li-Em, Shkalla 1, Kati 2, Tirana 1040, Albania

Subscribe newsletter

    © 2023 Concept Marketing Albania, All Rights Reserved