Infografika 2: Grupi ndërinstitucional i punës

Grupi ndërinstitucional i punës përbëhet nga anëtarë të ndryshëm duke përfshirë zëvendësministrin e Financave dhe Ekonomisë; përfaqësues nga Kryeministria; Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët; Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipermarrjes, Zëvendësministri i Arsimit dhe Sportit, Zëvendësministri i Shëndetësisë dhe Mireqensies Sociale, Zëvendësministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Zëvendësministri i Turizmit dhe Mjedisit, Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive; Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve; Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Rinisë, Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit Social Kombëtar; Drejtor i Departamentit të Administratës Publike; Kryeinspektor i Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Sociale; Drejtori i Përgjithshëm i Institutit Kombëtar të Statistikave; Drejtor i Përgjithshëm i Programit të Buxhetit në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

National Youth Congress (NYC) is a youth umbrella organization – a union of youth organizations, informal groups, youth forums of political parties.

Contact info

Bulevardi Zogu i Pare, Rr. Papa Kristo Negovani Pall. Li-Em, Shkalla 1, Kati 2, Tirana 1040, Albania

Subscribe newsletter

    © 2023 Concept Marketing Albania, All Rights Reserved