Infografika 3: Grupi teknik i punës

Grupi teknik i punës kryesohet nga zëvendësministri i Financave dhe Ekonomisë dhe përbëhet nga përfaqësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë; Ministria e Arsimit dhe Sportit, Ministria e Shëndetësisë dhe Mireqenies Sociale ;përfaqësues nga Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët; Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (që merret me zbatimin dhe monitorimin e programit IPARD); Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (që merret me çështjet e turizmit); Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive; Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve; Agjencia Kombëtare e Rinisë, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar, Qendra e Arsimit dhe Shërbimeve dhe Instituti Kombëtar i Statistikave.

Përveç kësaj, me ftesë të kryetarit të grupit teknik, mund të bashkohen edhe aktorë të tjerë si partnerët socialë, Unioni i Bashkive, organizatat ombrellë rinore të emëruara nga Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët dhe ekspertë të tjerë të lidhur me temën.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

National Youth Congress (NYC) is a youth umbrella organization – a union of youth organizations, informal groups, youth forums of political parties.

Contact info

Bulevardi Zogu i Pare, Rr. Papa Kristo Negovani Pall. Li-Em, Shkalla 1, Kati 2, Tirana 1040, Albania

Subscribe newsletter

    © 2023 Concept Marketing Albania, All Rights Reserved