“Closing Manifesto” është finalizimi i projektit Artivist Stafetë, i cili do të zbatohet gjatë një periudhe 3 mujore (mars- qershor 2023) nga Kongresi Rinor Kombëtar në partneriteti me Nisma ARSIS dhe Neë Policy Group. Qëllimi i këtij projekti është organizimi i eventeve në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut në muajin maj, si dhe me aktivitete artistike ku do të shfaqen produktet e krijuara nga ciklet e mëparshme të këtij projekti si filma, podkaste dhe storrytelling. Ky projekt mundësohet me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian nëpërmjet organizatave OMSA, Act for Society dhe MasterPeace.

Qëllimi i ekspertizës është të ofrojë asistencë dhe suport stafit të KRK për aspekte të Marrëdhënieve me Publikun dhe Komunikimin gjatë zbatimit të projektit “Closing Manifesto” per 21 dite pune prej dates 17 prill deri 12 qershor 2023.

Për informacionin e plotë mbi thirrjen dhe aplikimin, klikoni dokumentat bashkëlidhur.

Thirje per eskspert PRKomunikim Aneksi 1-Oferta Ekspert PR