Vizita Studimore në Bruksel

Kongresi Rinor Kombëtar ishte pjesë e delegacionit rajonal si pjesë e platformës Connecting Youth në vizitën studimore të zhvilluar në Bruksel, të ndihmuar dhe mbështetur nga Zyra e Fondacionit Hanns Seidel në Bruksel.

Vizita ishte në përputhje me objektivat strategjike të CY për 2022-2024 për forcimin e pjesëmarrjes demokratike të të rinjve në politikat sektoriale, rritjen e lidhjes së të rinjve në rajon dhe avancimin e kapaciteteve të organizatave rinore për të mbështetur dhe përfaqësuar pozicionin e tyre. Ky takim synoi avokimin për pjesëmarrjen cilësore dhe krijimin e mekanizmave të përfaqësimit të të rinjve në të gjithë ciklin e politikave dhe në të gjitha fushat e politikave në BP6. Një qasje e tillë garanton ndikim në terren dhe më shumë përqendrim në iniciativat e udhëhequra nga BE-ja në zhvillimin e kapitalit njerëzor dhe infrastrukturës sociale.

Një sërë takimesh të rëndësishme janë mbajtur me përfaqësues të institucioneve evropiane, duke përfshirë Drejtoritë e Përgjithshme (DG) të Komisionit Evropian për Fqinjësinë Evropiane dhe Negociatat e Zgjerimit, Drejtorinë e Përgjithshme për Punësimin, Çështjet Sociale dhe Përfshirjen, si dhe Drejtorinë e Përgjithshme për Tregun e Brendshëm, Industria, Sipërmarrja dhe SME-të, Parlamenti Evropian, Shërbimi Evropian i Veprimit të Jashtëm (EEAS), Komiteti Ekonomik dhe Social Evropian (EESC) dhe Forumi Rinor Evropian (EYF).

Krahas takimeve zyrtare, partnerët e CY u takuan me Kryetarin e HSS dhe anëtarin e PE, Markus Ferber dhe diskutuan se si ndihen të rinjtë në rajon për perspektivën e Zgjerimit. Për të forcuar përfshirjen e politikave të BE-së ndaj rajonit të BP6, delegacioni u takua me Koordinatoren Rinore të BE-së, znj. Biljana Sirakova. Ata diskutuan sesi sektori i të rinjve në rajon përpiqet të rrisë dialogun me institucionet dhe sesi bashkëpunimi me Drejtoritë e Drejtësisë së Linjës të Komisionit mund të nxisë organizatat rinore për të ndërtuar aftësi dhe kompetenca.

Kjo vizitë avokuese ka kontribuar në forcimin e punës avokuese të CY, por edhe në rritjen e njohurive rreth proceseve të politikave të udhëhequra nga BE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

National Youth Congress (NYC) is a youth umbrella organization – a union of youth organizations, informal groups, youth forums of political parties.

Contact info

Bulevardi Zogu i Pare, Rr. Papa Kristo Negovani Pall. Li-Em, Shkalla 1, Kati 2, Tirana 1040, Albania

Subscribe newsletter

    © 2023 Concept Marketing Albania, All Rights Reserved