Programi i Ngritjes se Kapaciteteve

Më 14 – 15 korrik 2022, sipas Planit të Veprimit 2022, anëtarë të bordit dhe sekretariatit të Kongresit Rinor Kombëtar, në kuadër të platformës Connecting Youth morrën pjesë në programin për ngritjen e kapaciteteve dhe zhvillimin e aftësive të tyrë për të advokuar dhe cuash më tej objektivat e planit Strategjik 2022-2024. Ky program u zhvillua me mbështetjen e Fondacionit gjerman Hanns në bashkëpunim me Forumin Rinor Evropian.

Trajnimi u drejtua nga znj. Marija Pantelic, një eksperte nga grupi i trajnerëve dhe ekspertëve të Forumit Rinor Evropian, si dhe përmes një sesioni prezantimi nga znj. Inge Brees, Drejtoreshë e Politikave, Avokimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë në Forumin Rinor Evropian. Programi i Ngritjes së Kapaciteteve iu përgjigj objektivave strategjike Lidhja e të rinjve, duke investuar në aftësi dhe avancuar kapacitetet e organizatave rinore për të mbështetur dhe përfaqësuar pozicionin e tyre.

Gjatë dy ditëve, pjesëmarrësit zhvilluan një sërë aftësish që lidhen më avokimin, lobimin, kompetencat e institucioneve të BE-së, strukturën dhe veprimtarinë e tyre; dhe në mënyrë të ngjashme në institucionet kompetente për Ballkanin Perëndimor, me fokus në çështjet dhe politikat rinore. Së fundi, pjesëmarrësit mësuan rreth cikleve të politikave publike, jetëgjatësisë së secilit cikël dhe si të sillen me secilin, duke vënë në tabelë rëndësinë e monitorimit dhe vlerësimit të aktiviteteve të avokimit ndaj një politike apo çështjeje të caktuar që do të trajtohet nga organizatat rinore.

Ky Program për Ngritjen e Kapaciteteve manifeston bashkëpunimin ndërmjet Platformës Rinore Lidhëse dhe Forumit Rinor Evropian, pas një vizite të suksesshme avokuese të Partnerëve të Platformës në Bruksel në maj 2022, me qëllim promovimin e objektivave të saj dhe punës së kryer në monitorimin e ekonomisë së BE-së. dhe Planin e Investimeve nga perspektiva e të rinjve.

Platforma Connecting Youth është një iniciativë që implementohet nga Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim (CDI) me suportin e Fondacionit Gjerman Hans Seidel, në partneritet me 6 organizatat ombrellë të Ballkanit Perëndimor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

National Youth Congress (NYC) is a youth umbrella organization – a union of youth organizations, informal groups, youth forums of political parties.

Contact info

Bulevardi Zogu i Pare, Rr. Papa Kristo Negovani Pall. Li-Em, Shkalla 1, Kati 2, Tirana 1040, Albania

Subscribe newsletter

    © 2023 Concept Marketing Albania, All Rights Reserved