Kërkesë për “Shërbim Akomodim hoteli” në kuadër të projektit “Closing Manifesto”

Drejtuar: Subjekteve të cilët, kanë si objekt të veprimtarisë së tyre, objektin e prokurimit.

Afati i fundit për pyetje sqaruese është data 22.05.2023 ora 14:00
Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data 25.05.2023 ora 12:00
Afati i realizimit të shërbimit është data 8-9 qershor 2023

Vendi ku do të kryhet shërbimi është: Qytet Tiranë

Në kuadër të organizimit të projektit “Closing Manifesto” kërkojmë të prokurojmë “Shërbim Akomodim Hoteli” per ish përfituesit e grantit në kuadër të projektit Artivist Stafetë, në datat 8-9 qershor (2 netë, me mëngjes përfshirë), me të dhënat dhe specifikimet e përcaktuara bashkëlidhur kësaj kërkese për ofertë.

Për më shumë informacion dhe për të aksesuar dokumentat e aplikimi ju lutemi klikoni dy dokumentat bashkëlidhur këtij njoftimi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

National Youth Congress (NYC) is a youth umbrella organization – a union of youth organizations, informal groups, youth forums of political parties.

Contact info

Bulevardi Zogu i Pare, Rr. Papa Kristo Negovani Pall. Li-Em, Shkalla 1, Kati 2, Tirana 1040, Albania

Subscribe newsletter

    © 2023 Concept Marketing Albania, All Rights Reserved