Garancia Rinore në Ballkanin Perëndimor 

Garancia Rinore është ndoshta ndër të vetmet investimet madhore në rajonin e Ballkanit Perëndimor, që vjen si rezultat i drejtëpërdrejtë i Planit Ekonomik të Investimeve, një pakete të dedikuar si pjesë e ndihmës ekonomike të BE në rajon.

Skema e Garancisë Rinore ka rezultuar shumë e suksesshme në reduktimin e papunësisë së të rinjve në shtetet anëtare të BE-së. Kjo skemë u jep të drejtë të rinjve nën moshën 30 vjeç, për të marrë një ofertë cilësore për punësim, stazh, praktika ose vazhdimin e arsimit brenda katër muajve pas përfundimit të shkollës ose duke qënë i papunë.

Një skemë e tillë është diskutuar dhe riaktualizuar në rajonin e Ballkanit Perëndimor për shkak të iniciativave zhvillimore të vazhdueshme të mbështetura nga BE-ja, më konkretisht Plani Ekonomik dhe i Investimeve për BP6. Në vitin 2021, Komisioni Evropian, së bashku me Organizatën Ndërkombëtare të Punës (ILO), Trajnimin Evropian Fondacioni (ETF) dhe përfaqësuesit e Ballkanit Perëndimor lançuan hapin e parë të procesit të formulimit të Planit të Implementimit të Garancisë Rinore në BP.

Kjo skemë mendot të implementohet në 4 faza në përiudhën 2021-2027:

Faza 1: Hartimi i planeve të Zbatimit të Garancisë Rinore

Faza 2: Puna përgatitore – ngritja e kapaciteteve të palëve të interesuara dhe autoriteteve, burimet e vëna në dispozicion, mekanizmat dhe sistemet e përmirësuara, fizibiliteti dhe studimet teknike

Faza 3: Faza pilot – për të testuar masat që janë planifikuar në marrja e re e NEET 3 të cilët janë identifikuar përmes kontaktit program në një numër të përzgjedhur zonash të autoriteteve lokale

Faza 4: Përhapja drejt zbatimit të plotë – bazuar në vlerësimin e pilotit. Faza, do të bëhen modifikime në planin e Garancisë Rinore dhe të plotë të tij do të fillojë zbatimi.

Me qëllim pasqyrtimin e këtij procesi dhe reflektimin e hapave që janë ndjekur nga secili vend i rajonit, Kongresi Rinor Kombëtar ka kontribuar në hartimin e dokumentit të politikave me titull “Shpërndarja e Garancive Rinore në BP6: Organizimi institucional dhe një perspektivë e organizatave rinore”.

Për të lexuar artikullin e plote klikoni këtu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

National Youth Congress (NYC) is a youth umbrella organization – a union of youth organizations, informal groups, youth forums of political parties.

Contact info

Bulevardi Zogu i Pare, Rr. Papa Kristo Negovani Pall. Li-Em, Shkalla 1, Kati 2, Tirana 1040, Albania

Subscribe newsletter

    © 2023 Concept Marketing Albania, All Rights Reserved