info@krk.al

Uncategorized

Dëgjesa e Parë Publike për Strategjinë Vendore të Rinisë 2019-2023

Kongresi Rinor Kombëtar ishte partneri lehtësues i Bashkisë së Tiranës në ndërtimin e Strategjisë Vendore të Rinisë 2019-2023 dhe me mbështetjen e plotë të Fondacionit gjerman Friedrich Ebert Stiftung më 14 Maj, në ambjentet e Bibliotekës Hamit Beqaj – Njësia Administrative 8, ku u zhvillua Dëgjesa e Parë Publike për Strategjinë Vendore të Rinisë 2019-2023.

Qëllimi i kësaj strategjie është hartimi i një platforme strategjike dhe gjithëpërfshirëse që do të nxisë zhvillimin e një rinie të kulturuar dhe të shëndetshme, që mund të luajë një rol aktiv në demokratizimin dhe zhvillimin ekonomik vendor.

5 objektivat e përgjithshme të Strategjisë janë:

 • Pjesëmarrja dhe ndërveprimi i të rinjve
 • Siguria Sociale për të Rinjtë
 • Edukimi Jo Formal dhe Rekreacioni
 • Mbështetja Financiare dhe nxitja e Punësimit të të Rinjve
 • Hapësirat dhe Infrastruktura Rinore

 

Strategjia Vendore e Rinisë (SVR) frymëzohet nga vizioni europian mbi angazhimin qytetar, forcimin ekonomik, mbrojtjen sociale dhe zhvillimin kulturor të të rinjve në Bashkinë e Tiranës (BT). Angazhimi strategjik synon shfrytëzimin optimal të burimeve në dispozicion dhe një bashkërendim të punës jo vetëm ndërmjet strukturave të BT-së që kontribuojnë në zhvillimin e rinisë por edhe bashkërendimin e punës së institucioneve në tē gjitha nivelet e qeverisjes. Gjithashtu në fokus të tyre do të jetë dhe krijimi i sinergjive nëpërmjet bashkëpunimit me shoqërinë civile, organizatave ndërkombëtare dhe komunitetit të biznesit.

Në vazhdën e punës që Kongresi Rinor Kombëtar po bën në 12 Bashki në 12 qarqe të Shqipërisë, jemi të lumtur që po kontribuojmë institucionalisht me ekspertizë dhe burime njerëzore në ndërtimin e një aseti strategjik që do të jetë i dedikuar për rininë e Tiranës. Një falenderim i madh shkon për të gjithë entitet aktive rinore për kontributin që po japin në mënyrë sistematike në ndërtimin e kësaj strategjie.

#Moretocome!

#Staytuned

Read more

Kryeqyteti Europian i Rinisë 2022

Tirana është përzgjedhur si një nga 5 vendet kandidate për të fituar titullin “Kryeqyteti Europian i Rinisë” për vitin 2022, ndaj Kongresi Rinor Kombetar është partner në aplikim me Bashkia Tiranë, si organizata ombrellë përfaqësuese e të rinjve. Më 17 Prill tek Qendra Rinore e Tiranës, të rinjtë e organizatave rinore dhe studentë, u mblodhën për të diskutuar e për të vendosur mbi 8 programet kryesore të propozuara nga European Youth Forum që nxisin frymën e aktivizmit te të rinjtë dhe ushqejnë potencialin e tyre. Puna në grupe solli një gamë idesh dhe aktivitetesh që do të zhvillohen bazuar në 8 objektivat e përcaktuara do të sjellin fuqizimin e rinisë, inkurajimin për të bërë atë që ata janë të pasionuar dhe garantimin e zhvillimit të qëndrueshëm të Tiranës!

Programet e përcaktuara janë:

 • Të rinjtë bëjnë ekonomi kreative dhe inovacione
 • Rinia krijon kulturë
 • Rinia zhvillon kapacitete
 • Të rinjtë marrin pjesë
 • Rinia përqafon shumëllojshmërinë
 • Të rinjtë janë evropianë
 • Rinia Eco-Health
 • Hapësirat Rinore

 

Gjatë fjalës përshëndetëse, Drejtoresha Ekzekutive e Kongresit Rinor Kombëtar, Znj. Dafina Peci, shprehu besimin se qyteti i Tiranës ka potencial të madh për t’u bërë Kryeqyteti Europian i Rinisë për vitin 2022. Të rinjtë nga qyteti do të kenë një mundësi të madhe për të vënë në punë potencialin e tyre dhe për të promovuar iniciativat e tyre ne disa nivele, lokal, kombëtar dhe europian. Kjo gjë jo vetëm që do përmirësojë bashkëpunimin midis të gjitha organizatave, por do të ketë ndikim të rëndësishëm në punën e rinisë dhe angazhimin qytetar të të rinjve.

Kryetari i Bashkia e Tiranës , Z. Erion Veliaj, theksoi faktin se Tirana është qyteti më i ri në dhe më europian në rajon dhe kjo është një sfidë që e kemi ndërmarrë të gjithë bashkë dhe do ta finalizojmë me sukses. Ai shprehu rëndësinë e shtrirjes në një dimension rajonal, duke qenë më të aksesueshëm për të rinjtë nga Kosova, Maqedonia, Greqia dhe gjithë rajoni për të zhvilluar një seri aktivitetesh që shumë të rinj të përfitojnë, në fusha te caktuara. Sipas tij, marrja e këtij titulli do të sjellë një shije më pranë integrimit në Bashkimin Europian.

Drejtoresha e Rinisë në Bashki, Znj. Aspasjana Kërxhalli, theksoi se marrja e këtij titulli është shumë i rëndësishëm për të rinjtë e kryeqytetit si dhe vetë organizatat rinore, duke ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në rritjen dhe zhvillimin e kapaciteteve të tyre jo vetëm në nivel vendor por edhe në nivel europian.

Read more

Europe Day

The National Youth Congress on 8-9 May became part of the two-day initiative taken by Mr. Vladimir Thano and Dr. Andy Hoxhaj in the framework of the European Day for discussing the steps to be taken towards the integration of the country, where the key points were:

1. How do we see Europe’s future and what will be the role of the Western Balkans?
2. Integration Process.
3. Structured Dialogue.

Youth and Civil Society are in the hands of the future of the integration process and are the protagonists in creating a structured dialogue for a near future towards the European Union.

Read more