EVENT DESCRIPTON & MATERIALS

Gjatë datës 27 Nëntor 2020, u mbajt mbledhja e shumëpritur e Asamblesë së Përgjithshme të Kongresit Rinor Kombëtar. Ndryshe nga vitet e kaluara, për shkak të gjendjes së krijuar nga pandemia e Covid-19 por dhe në mbarëvajtje me rregullat e distancimit social, Kongresi Rinor Kombëtar organizoi eventin më të rëndësishëm vjetor ku mblidhen mbi 100 organizata rinore, grupe jo formale, përfaqësues të forumeve rinore politike dhe përfaqësues të fakulteteteve me 150 delegatë nëpërmjet një integrimi të platformave online si Zoom Webinar, Zoom Meetings dhe NemoVote.

Realizimi i një mbledhjeje të këtyre përmasave duke integruar gjithashtu një agjendë aq të ngjeshur si ajo që ofronte ky event ishte padyshim një detyrë dhe një përpjekje e jashtëzakonshme, megjithatë nëpërmjet një bashkëpunimi mes sekretariatit, bordit por dhe frymës mirëkuptuese të të gjithë subjekteve të Asamblesë së Përgjithshme dhe me mbështetjen e plotë të Fondacionit Gjerman Friedrich Ebert Stiftung, eventi u realizua me një sukses të madh për të cilin u vlerësua nga të gjithë aktorët kombëtar dhe ndërkombëtar që arritën të ndiqnin punën. E gjithashtu qëllimet si ai i diskutimit dhe raportimit mbi punën e kryer përgjatë vitit të fundit, njohja me ecurinë e punës së organizatave të rrjetit dhe promovimi i arritjeve të përbashkëta u përmbush.

Aktiviteti nisi me fjalët përshëndetëse dhe tepër të përzemërta në panelin e përbërë nga, Dafina Peci, Drejtore Ekzekutive e Kongresit Rinor Kombëtar, Stine Klapper, Drejtore e zyrës së Tiranës për fondacionin Friedrich Ebert, i cili është bashkëorganizator dhe mbështetës i këij eventi. Tobias Kock, German Bundesjugendring (DBJR) & Danielle Taurino të cilët shprehën mirënjohjen e tyre ndaj punës dhe bashkëpunimit që kanë patur me Kongresin Rinor Kombëtar.

Në vijim pjesëmarrësit ndoqën një prezantim më të detajuar të punëve dhe projekteve të KRK, nga Bordi dhe Sekretariati që formojnë strukturat e Kongresit.

Presidenti i KRK, Engjell Gjugja, dhe Anëtarët e Bordit Silvia Dervishi, Ana Gjoka, Mirjona Hoxhallari, Steljana Lapa, Marina Hyseni dhe Anxhela Xhaka prezantuan zhvillimet politike më të rëndësishme duke prekur temat: Dialogu me institucionet në nivel lokal, dinamikat dhe puna e bërë; Titulli Tirana EYC 2022; Zhvillimet në nivel qendror të politikave rinore, dinamikat, lëvizjet studentore dhe ligji për rininë; Veprimtaritë e Qeverive të Nxënësve dhe Këshillave Studentore në periudhën e pandemisë dhe jo vetëm; Fatkeqësitë natyrore që prekën vendin; Pandemia dhe pasojat në sektorin e OJF-ve, puna me të rinjtë dhe ngarkesa psikosoicale.

Sekretariati i KRK, Shila Parllaku, Oficere e Komunikimit, Klajdi Priska, Oficeri i Politikave dhe Advokacisë & Enxhi Lipa, Oficere e Kërkimit, prezantuan më në detajet programet, advokimin në nivel kombëtar dhe vendor dhe marrëdhëniet ndërkombëtare të krijuara gjatë vitit të fundit. Duke u ndalur në dialogun dhe bashkëpunimin institucional; Edukimin politik dhe ngritjen e kapaciteteve; Kërkimin, monitorimin dhe vlerësimin të realizuara nëpërmjet bashkëpunimit me fondacionet FES, HSS, KAS, Ambasadën Zviceriane dhe WBYCP. Gjithashtu prezantimi mbuloi dhe aktivitete të tjera në kuadër të bashkëpunimeve të ndryshme me Zyrën e Bashkëpunimit Rajonal (RCC); OSCE; Tirana EYC 2022; Erasmus+; Tetori Gjerman; UN75&UNYD; European Youth Forum; DBJR; Ligji për rininë.

Për më tepër Sekretariati i kushtoi dhe një vëmëndje të veçantë takimeve me studentët dhe takimeve të muajit të titulluar “Dhjeta e Jotja”, këto të fundit si tur konsultues i mbajtura gjatë çdo dite prej më shumë se një muaji nga shtatori në tetor mes Sekretariatit dhe 80 organizatave përbërëse të Kongresit duke diskutuar forcimin e marrëdhënieve, plane bashkëpunimi por dhe diskutime të gjëra mbi sfidat dhe sugjerimet për të ardhmen e afërt.

Më tej gjatë eventit u zhvilluan dy sesione speciale, ku të ftuar ishin Aspasjana Kongo & Ili Gërdupi për të folur mbi ligjin për rininë, temë kjo me interes të madh dhe nga organizatat e Asamblesë së Përgjithshme, dhe sesioni i dytë i dedikuar mbi temën e bashkëpunimit rajonal, procesit të Berlinit, Platformës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (WBYCP) dhe planeve të RYCO për të ardhmen me të ftuara Krisela Haçkaj, Lorela Marku & Franceska Muço.

Ashtu siç ishte komunikuar shpeshherë në të shkuarën me subjektet përbërëse të Kongresit, një fokus i madh i mbledhjes së rradhës së Asamblesë së Përgjithshme do të ishte puna kolosale por dhe konsultuese dhe gjithëpërfshirëse që kërkon hartimi i strategjisë tre vjeçare të Kongresit Rinor Kombëtar. Në kuadër të kësaj pune, anëtarët e Asamblesë u ndanë në dhjetë grupe të veçanta me dhjetë tema të ndryshme të facilituara dhe raportuara si më poshtë:

Vullnetarizmi në Shqipëri Ana Dervishi & Arbi Mulhaxhia
Punësimi i të rinjve Irena Topalli & Silvia Dervishi
Arsimi formal & informal dhe sfidat gjatë pandemisë, Ergys Gezka & Klodiana Kadeli
Bashkëpunimi rajonal dhe mundësitë e mobilitetit,  Kreshnik Loka & Ana Gjoka
Dimensioni Europian dhe perspektiva e të rinjve Blerta Tuci & Enxhi Lipa
Qasja mediatike dhe komunikimi, Vladimir Thano & Anxhela Xhaka  Vladimir Thano & Anxhela Xhaka
Advokacia dhe ngritja e kapaciteteve për strukturat rinore, Iris Ibershimi & Marina
Shëndetësia dhe ndikimi i pandemisë së Covid-19,  Indrit Seferi
Përfshirja sociale dhe aktivizmi rinor Oltiana Rama & Dritan Sakuta
Mjedisi dhe qëndrueshmëria Tresi Trebicka & Mirjona Hoxhallari

Pas raportimit të punës në grupe materialet e të cilave janë në përditësim në webin e KRK dhe mund të ndiqen vazhdimisht, koha kishte ardhur për fillimin e proçesit votues.

Si pjesa më e vështirë dhe me kërkesë të veçantë për vëmëndje, mirëkuptim dhe përgjegjshmëri maksimale nga delegatët votues të subjekteve përbërëse të Kongresit, proçesi filloi me prezantimin e kandidaturave nëpërmjet videove të delegatëve që ishin dhe të afishuara më herët në faqëjen zyrtare të Kongresit e cila i ishte komunikuar Asamblesë në mënyrë që të studionin kandidaturat më herët, më pas proçesi vijoi me një shpjegim të tërthortë të mënyrës së përdorimit të platformës së votimit, rregullave dhe transparencës që ofron proçesi, të cilat gjithashtu ishin komunikuar në emaile të mëherëshme nëpërmjet udhëzuesit të përdorimit.

Duke mirëkuptuar vështirësitë por dhe nevojën për gjithëpërfshirje, pavarësisht zgjatjes në mënyrë të paparashikuar, proçesi i votimit i realizuar me platformën më të sigurtë që ofron tregu NemoVote, u mbyll me sukses dhe rezultoi në zgjedhjen e tre anëtarëve të rinjë në Bordin Drejtues të Kongresit Rinor Kombëtar, Aleksandros Metaj, nga organizata Qendra Rinore Kuçovë Greta Topjana, nga organizata Rrjeti i Vullnetareve Shqiptar & Mario Prendi nga organizata Qendra Rinore Atelie.

Një falenderim i veçantë shkon për të gjithë stafin që punuan për organizimin e këtij eventi që mblodhi bashkë rreth 112 organizata nga e gjithë Shqipëria që u mblodhën së bashku për të punuar për ecurinë, sfidat dhe strategjinë e Kongresit për 3 vitet e ardhshme.

Event
Description

Working
Group

Presidency and Governing
Board Nominations

Summary &
Gallery

Attending
Organizations

National Youth Congress (NYC) is a youth umbrella organization – a union of youth organizations, informal groups, youth forums of political parties.

Contact info

Bulevardi Zogu i Pare, Rr. Papa Kristo Negovani Pall. Li-Em, Shkalla 1, Kati 2, Tirana 1040, Albania

Subscribe newsletter

    © 2023 Concept Marketing Albania, All Rights Reserved