info@krk.al

Blog

Dëgjesa e Parë Publike për Strategjinë Vendore të Rinisë 2019-2023

Kongresi Rinor Kombëtar ishte partneri lehtësues i Bashkisë së Tiranës në ndërtimin e Strategjisë Vendore të Rinisë 2019-2023 dhe me mbështetjen e plotë të Fondacionit gjerman Friedrich Ebert Stiftung më 14 Maj, në ambjentet e Bibliotekës Hamit Beqaj – Njësia Administrative 8, ku u zhvillua Dëgjesa e Parë Publike për Strategjinë Vendore të Rinisë 2019-2023.

Qëllimi i kësaj strategjie është hartimi i një platforme strategjike dhe gjithëpërfshirëse që do të nxisë zhvillimin e një rinie të kulturuar dhe të shëndetshme, që mund të luajë një rol aktiv në demokratizimin dhe zhvillimin ekonomik vendor.

5 objektivat e përgjithshme të Strategjisë janë:

 • Pjesëmarrja dhe ndërveprimi i të rinjve
 • Siguria Sociale për të Rinjtë
 • Edukimi Jo Formal dhe Rekreacioni
 • Mbështetja Financiare dhe nxitja e Punësimit të të Rinjve
 • Hapësirat dhe Infrastruktura Rinore

 

Strategjia Vendore e Rinisë (SVR) frymëzohet nga vizioni europian mbi angazhimin qytetar, forcimin ekonomik, mbrojtjen sociale dhe zhvillimin kulturor të të rinjve në Bashkinë e Tiranës (BT). Angazhimi strategjik synon shfrytëzimin optimal të burimeve në dispozicion dhe një bashkërendim të punës jo vetëm ndërmjet strukturave të BT-së që kontribuojnë në zhvillimin e rinisë por edhe bashkërendimin e punës së institucioneve në tē gjitha nivelet e qeverisjes. Gjithashtu në fokus të tyre do të jetë dhe krijimi i sinergjive nëpërmjet bashkëpunimit me shoqërinë civile, organizatave ndërkombëtare dhe komunitetit të biznesit.

Në vazhdën e punës që Kongresi Rinor Kombëtar po bën në 12 Bashki në 12 qarqe të Shqipërisë, jemi të lumtur që po kontribuojmë institucionalisht me ekspertizë dhe burime njerëzore në ndërtimin e një aseti strategjik që do të jetë i dedikuar për rininë e Tiranës. Një falenderim i madh shkon për të gjithë entitet aktive rinore për kontributin që po japin në mënyrë sistematike në ndërtimin e kësaj strategjie.

#Moretocome!

#Staytuned

Read more

Kryeqyteti Europian i Rinisë 2022

Tirana është përzgjedhur si një nga 5 vendet kandidate për të fituar titullin “Kryeqyteti Europian i Rinisë” për vitin 2022, ndaj Kongresi Rinor Kombetar është partner në aplikim me Bashkia Tiranë, si organizata ombrellë përfaqësuese e të rinjve. Më 17 Prill tek Qendra Rinore e Tiranës, të rinjtë e organizatave rinore dhe studentë, u mblodhën për të diskutuar e për të vendosur mbi 8 programet kryesore të propozuara nga European Youth Forum që nxisin frymën e aktivizmit te të rinjtë dhe ushqejnë potencialin e tyre. Puna në grupe solli një gamë idesh dhe aktivitetesh që do të zhvillohen bazuar në 8 objektivat e përcaktuara do të sjellin fuqizimin e rinisë, inkurajimin për të bërë atë që ata janë të pasionuar dhe garantimin e zhvillimit të qëndrueshëm të Tiranës!

Programet e përcaktuara janë:

 • Të rinjtë bëjnë ekonomi kreative dhe inovacione
 • Rinia krijon kulturë
 • Rinia zhvillon kapacitete
 • Të rinjtë marrin pjesë
 • Rinia përqafon shumëllojshmërinë
 • Të rinjtë janë evropianë
 • Rinia Eco-Health
 • Hapësirat Rinore

 

Gjatë fjalës përshëndetëse, Drejtoresha Ekzekutive e Kongresit Rinor Kombëtar, Znj. Dafina Peci, shprehu besimin se qyteti i Tiranës ka potencial të madh për t’u bërë Kryeqyteti Europian i Rinisë për vitin 2022. Të rinjtë nga qyteti do të kenë një mundësi të madhe për të vënë në punë potencialin e tyre dhe për të promovuar iniciativat e tyre ne disa nivele, lokal, kombëtar dhe europian. Kjo gjë jo vetëm që do përmirësojë bashkëpunimin midis të gjitha organizatave, por do të ketë ndikim të rëndësishëm në punën e rinisë dhe angazhimin qytetar të të rinjve.

Kryetari i Bashkia e Tiranës , Z. Erion Veliaj, theksoi faktin se Tirana është qyteti më i ri në dhe më europian në rajon dhe kjo është një sfidë që e kemi ndërmarrë të gjithë bashkë dhe do ta finalizojmë me sukses. Ai shprehu rëndësinë e shtrirjes në një dimension rajonal, duke qenë më të aksesueshëm për të rinjtë nga Kosova, Maqedonia, Greqia dhe gjithë rajoni për të zhvilluar një seri aktivitetesh që shumë të rinj të përfitojnë, në fusha te caktuara. Sipas tij, marrja e këtij titulli do të sjellë një shije më pranë integrimit në Bashkimin Europian.

Drejtoresha e Rinisë në Bashki, Znj. Aspasjana Kërxhalli, theksoi se marrja e këtij titulli është shumë i rëndësishëm për të rinjtë e kryeqytetit si dhe vetë organizatat rinore, duke ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në rritjen dhe zhvillimin e kapaciteteve të tyre jo vetëm në nivel vendor por edhe në nivel europian.

Read more

“Re-Debate 4.1 Debate Culture Revitalization

 

15 cities of Albania have welcomed the project “Re-Debate 4.1 Debate Culture Revitalization” provided by implemented by the LiburnEtik Organization with the collaboration of the National Youth Congress that consists in debate challenges between the gymnasiums.
National Youth Congress through the assistance in organizing, providing the necessary expertise and promoting the project at the national and regional level helps to accomplish the goals of this initiative, which focuses on the development of critical thinking, the culture of debate, the importance of arguing and developing communication skills.
Shkodra was the city that completed the stage of debates at the city level of Re-Debate 4.1 and now 16 squads will compete for the final! ️

Who will be the finalists ?! 

Stay tuned!

Read more

PoWER

 

Call for Solution call for the PoWER is a project developed by the Cooperation and Development Institute where Dafina Peci, Executive Director of the National Youth Congress was part of the jury for the evaluation process of 5 project proposals in terms of human connectivity and innovation.

PoWER aims to support the development of ports as the Innovation Center in order to interconnect between regions and to utilize their unused potentials in the field of entrepreneurship. Involving young people as a development factor in such projects guarantees the sustainability and success of these initiatives. The winning project proposals will be presented in Igumenica at the international jury.

Read more

2nd Regional Youth Seminar

 

Youth structures are as strong as their constituent parts, the principles and values they have are as strong as the true and unconditional support they have. National Youth Congress has become part of a long and fruitful process of fostering dialogue and strengthening the co-operation of similar entities in Western Balkan countries with the aim of building supportive scenarios for youth organizations and groups that have democratic character, working actively on the ground and are constructive in the democratization and integration processes of the country. 

This regional and European process also matches with the processes undertaken by National Youth Congress with the aim of empowering the constituent entities and not ignoring the reality in which we operate, which is incomparable by many other standardized realities.

Read more

Representation and participation of young people in local elections of 2019

Representation and participation of young people in local elections of
2019″ is the initiative that will be held this year by National Youth
Congress.The program aims of studying and analyzing the situation of youth representation in political parties and local government before the local elections. The program will consist in monitoring, data analyzing, presenting findings and discussing the challenges and problems that may be encountered and presenting possible solutions.

The questionnaire will help us understand the youth’s approach before the local elections, how much they know the Municipality, the competencies and the voting process, how represented and willing are to participate in the elections and do they think that there should be one a quota set for young people on the candidate lists ?

Read more

Anketim Online “Përfaqësimi dhe pjesëmarrja e të rinjve në zgjedhjet vendore 2019”

Nëse je një i ri apo e re ndërmjet moshës 18-30 vjeç dhe jeton në Tiranë, Shkodër ose Korçë ndaj me ne pak minuta për plotësimin e këtij pyetësori!!

Ky anketim realizohet në kuadër të nismës së Kongresit Rinor Kombëtar “Përfaqësimi dhe pjesëmarrja e të rinjve në zgjedhjet vendore 2019”, mbështetur nga Konrad-Adenauer-Stiftung Albanien dhe synon të studiojë qasjen e votuesve të rinj dhe atyre për herë të parë në zgjedhjet lokale të 2019 , si dhe nivelin e përfaqësimit në strukturat brenda partisë.

Plotësimi i këtij pyetësori do të na ndihmojë për të kuptuar të rinjtë përpara zgjedhjeve vendore, sa e njohin ata Bashkinë, kompetencat dhe procesin e votimit, sa të përfaqësuar dhe të gatshëm janë për të marrë pjesë në zgjedhje dhe a mendojnë ata se duhet të ketë një kuotë të përcaktuar për të rinjtë në listat e kandidatëve ?

Vetëm pak minuta duke klikuar këtu.

Ju falenderojmë për kohën tuaj! 

Read more

Tirana Municipality-shortlisted for #EYC 2022 Title

The Municipality of Tirana is running for the “European Youth Capital 2022” title. The European Youth Capital is a title awarded by the European Youth Forum designed to empower young people, boost youth participation and strengthen European identity. This title gives the city a chance to showcase its innovative ideas, projects and activities that aim to empower voices and bringing a new perspective on young people in all aspects of city life.

National Youth Congress of Albania, as the largest and the most comprehensive umbrella organisation, is supporting this application as a co-applicant. On March 11, 2019, from 12 cities from across Europe running for the title, Tirana was selected in 5 shortlisted cities that at still in the running to become the European Youth Capital 2022 (EYC 2022).

Read more

Launching event of “Preparing and Supporting Albania for the EU accession process”

National Youth Congress was officially invited to be part of the conference “Preparing and Supporting Albania for the EU accession process: Monitoring and Supporting Albania’s reforms on its path to EU” organized by the Cooperation and Development Institute, with the presence of Mr. Knut Fleckenstein and a number of representatives of Ministries, EU Embassies accredited in Albania and research institutes!

Reforms in justice, the fight against corruption and organized crime and electoral reform were priorities that were widely discussed both by the representatives of research institutes and by the representatives of civil society participating in the conference. 

In her speech, the Executive Director of the National Youth Congress emphasized the importance of the participation of youth organizations and young people with systematic approach to international dialogue. Being a representative and democratic body needs strong support in research work and vision, so such meetings are indispensable. She emphasized that the integral part of youth representation and activism is to keep close attention and substantial cooperation with all youth forums of political parties.

National Youth Congress as an umbrella organization of around 100 youth organizations on the basis of the First Resolutions on Youth, signed by its governing structures and six youth forums of political parties, laid the foundations for concrete co-operation in the framework of strengthening and empowering young people.

This model of co-operation and support of each other within a particular sector, in this case the youth, shows that in addition to the EU agenda, we have another important and priority agenda, that of the Albanian society for the Albanian state she concluded.

Read more

Strategic meeting on behalf of the “Local Youth Action Plans” initiative

We have officially started this year’s program for the construction of 12 action plans for youth with the support of Friedrich Ebert Foundation Tirana and in cooperation with 12 Municipalities, all structures of the National Youth Congress and 12 local experts.

Based on the colossal work that took place last year under the program, we co-edited the work plan for this year and shared the teams and tasks.

Executive Director Dafina Peci emphasized that this program is the best translation of the approach we should have on local democracy and the real empowerment of youth structures and youth according to the needs that both sides find on a grassroots basis, such as the civil sector as well as local institutions! ️

A lot of work, positive challenges and activities await us this year, in 12 regions with young people!
Berat, Dibër, Durrës, Elbasan, Kamëz, Korçë, Kukës, Lezhë, Përmet, Roskovec, Shkodër, Vlorë

The Deeper the Roots, the Greater the Fruits!

Go local, go youth! # NYC2019

Read more