info@krk.al

Blog

Manual on Active Citizenship – “Strengthening the Role of Youth in Albania’s Approximation Process in the EU” – Kukës

With the initiative of the National Youth Congress and with the support of the Hanns-Seidel-Stiftung Foundation, success has been achieved in every training to raise awareness, increase participation and empower youth voice in every city of Albania.

This meeting was attended by students, representatives of organizations interested in understanding our role in Albania’s integration into the European Union.

The various discussions were undoubtedly hopeful in proving the great interest of the Albanian youth in being not only part of the necessary changes but their protagonists.

How can each of us contribute to Albania’s rapprochement with the European Union?

______________________________________________________________________________

Me iniciativë të Kongresi Rinor Kombëtar me mbështetje të fondacionit Hanns-Seidel-Stiftung është shënuar një sukses në takimet e kryera në 5 raunde për ndërgjegjësimin, rritjen e pjesëmarrjes dhe fuqizimin e zërit rinor në çdo qytet të Shqipërisë.

Në këtë takim morën pjesë studentë, përfaqësues organizatash dhe të interesuar për të kuptuar rolin tonë në integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian.

Diskutimet e ndryshme ishin padyshim shpresëdhënëse duke vërtetuar interesin e madh të rinisë Shqiptare për të qënë jo vetëm pjesë e ndryshimeve të nevojshme por protagonistë të tyre.

Si mund të kontriboj gjithësecili prej nesh në afrimin e Shqipërisë me Bashkimin Europian? Si mund të kërkojmë përmirësime të kushteve në sistemin arsimor, infrastrukturë dhe sa të gatshëm jemi të qëndrojmë për të punuar në këto ndryshime?

Post a comment

1 × 5 =