info@krk.al

Blog

Manual on Active Citizenship – “Strengthening the Role of Youth in Albania’s EU Approximation Process in the EU” – Shkodër

Shkodra was the second city where two-days training were held regarding “The Manual on Active Citizenship – Strengthening the Role of Youth in Albania’s EU Approximation Process in the EU” implemented by the National Youth Congress with the support of Hanns- Seidel-Stiftung.

Shkodra Youth Portal opened the door for this training focusing on the topics of the European Union and Albania’s EU integration process, youth contribution and their role in integration in the expertise of Iris Ibershimi.

Workshop developed by Beyond Barriers – Beyond Barriers to Creating a Youth Parliament sparked discussions on participation, collaboration, decision making and public speaking.

The essence of the discussions during these trainings was summed up by one participant with an expression by Friedrich Schiller ” Keep true to the dreams of your youth.”

 

______________________________________________________________________________

Shkodra ishte qyteti i dytë ku u zhvilluan trajnimet 2-ditore mbi “Manualin mbi qytetarinë aktive – Forcimi i rolit të të rinjve në procesin e përafrimit të Shqipërisë në BE” që zbatohet nga Kongresi Rinor Kombëtar me mbështetjen e Hanns-Seidel-Stiftung.

Shkodra Youth Portal hapi dyert për trajnimet e të rinjve mbi temat e Bashkimit Europian dhe procesi i integrimit të Shqipërisë në BE, kontributi i rinisë dhe roli i tyre në integrim në ekspertizën e trajneres Iris Ibershimi.

Workshopi i zhvilluar nga Beyond Barriers – Pertej Barrierave për krijimin e një parlamenti rinor ngjalli diskutime mbi pjesëmarrjen, bashkëpunimin, vendimmarrjen, të folurin publik.

Esenca e diskutimeve gjatë këtyre trajnimeve u përmblodh nga një pjesëmarrësit me një shprehjen e Friedrich Schiller “Mbajini gjallë ëndrrat e rinisë për të mbajtur nesër shtyllat e shoqërisë.”

Post a comment

12 + one =